Istrex Oil / O firme / Politika kvality

Politika kvality a environmentu spoločnosti Istrex Oil s.r.o.

Hlavnou zásadou spoločnosti Istrex Oil, s.r.o. je uspokojovať a trvalo zvyšovať spokojnosť všetkých zainteresovaných strán počnúc našimi zákazníkmi, cez spolupracovníkov až po majiteľov.

V oblasti environmentu sa firma zaväzuje vždy striktne dodržiavať právne a iné požiadavky a trvalo znižovať zaťaženie životného prostredia pri svojej podnikateľskej činnosti.

Týmto dokumentom sa manažment firmy zaväzuje pri svojej práci dodržiavať tieto zásady:

1) Najvyšším cieľom spoločnosti je spokojnosť zákazníkov s úrovňou našich služieb a dodávaných produktov.
2) Ku každému zákazníkovi pristupujeme osobitne a ponúkame mu profesionálne technické poradenstvo a pohotovosť.
3) Správame sa šetrne k životnému prostrediu a striktne dodržiavame relevantnú legislatívu.
4) V oblasti environmentu presadzujeme princípy prevencie znečisťovania životného prostredia.
5) Sortiment ponúkaných výrobkov a služieb prispôsobujeme požiadavkám našich zákazníkov.
6) Keďže našu kvalitu ovplyvňujú aj naši dodávatelia, rozvíjame vzťahy len s tými, ktorí sú dlhodobo spoľahliví.
7) Všetky tieto zásady nielen napĺňame ale sa zaväzujeme ich aj trvalo zlepšovať.

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk