Istrex Oil / Produkty / Hydraulické oleje / Biologicky odbúrateľné hydraulické oleje

Biologicky odbúrateľné hydraulické oleje

Produkt Viskozita pri 40°C
Bod vzplanutia v °C
Základový olej
Bod tuhnutia
Klasifikácia DIN
Aplikácia
  Performance Bio HE 32 TG
32,4 240 minerálny olej <-30 Performance™ Bio HE 32 TG je určený pre použitie v situáciách, kedy môže dochádzať k úniku alebo rozliatiu, ktoré môžu predstavovať riziko pre životné prostredie. Používa sa ako hydraulický olej v ekologicky citlivých oblastiach ako sú miesta v blízkosti vodných tokov, v poľnohospodárstve, lesníctve, ťažobnom priemysle a stavebníctve. 
  Performance Bio HE 46
48,8 242 minerálny olej <-30 Performance BIO HE sú hydraulické kvapaliny určené pre použitie vo všetkých typoch hydraulických zariadení a všade tam, kde hrozí kontaminácia životného prostredia, spodných a povrchových vôd v dôsledku odkvapov alebo havarijného úniku hydraulickej náplne. Nízky bod tuhnutia uľahčuje bezproblémovú prevádzku i za nízkych vonkajších teplôt. Performance BIO HE nie sú rozpustné vo vode, sú miešateľné s minerálnymi olejmi a hydraulickými kvapalinami na báze repkového oleja

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk