Istrex Oil / Produkty / Plastické mazivá / Viacúčelové vysokovýkonné plastické mazivá

Viacúčelové vysokovýkonné plastické mazivá

 

Viacúčelové vysokovýkonné plastické mazivá
Produkt
Trieda-NLGI Základový olej Spevňovadlo Viskozita oleja pri 40°C Rozmedzie pracovných teplôt v °C Bod skvapnutia v °C Aplikácia
Molub - Alloy 3036/680-1NG 1 minerálny olej      
  lítium
+880 -20 do +120 +180 Plastické mazivo Molub-Alloy 3036/680-1NG je možné aplikovať manuálne a tiež automatickými dávkovačmi vhodnými pre NLGI 1 .Aplikácia na valivé a klzné ložiská, vretená, kĺbové spoje (s výnimkou vysokorýchlostných presných kĺbových spojení), prevody, vačky a ďalšie aplikačné miesta najmä pri vysokých zaťaženiach a malých rýchlostiach.      
Molub – Alloy 370-2 2 minerálny olej lítium +370 -25 do +130 +248 Vďaka vysokotlakovej absorpčnej schopnosti je plastické mazivo vhodné najmä na dlhodobé mazanie,vysoko zaťažených valivých a klzných ložísk.
Tribol GR 100-0 PD 0 minerálny olej lítium +130 -35 do +140 +130 Plastické mazivá Castrol Tribol GR 100 PD sú vhodné na dlhodobé mazanie vysoko namáhaných valivých a klzných ložísk.Typickými aplikáciami sú ložiská sústružníckych a frézovacích vretien, prevodových motorov s vysokým nárazovým zaťažením. 
Tribol GR 100-00 PD 00 minerálny olej lítium +130 -35 do +140 +80
Tribol GR 100-1 PD 1 minerálny olej lítium +95 -35 do +140 +190
Tribol GR 100-2 PD 2 minerálny olej lítium +95 -35 do +140 +200
Tribol GR 1350-2.5 PD 2-3 minerálny olej lítium +1350 -10 do +140 >+250 Plastické mazivo Castrol Tribol GR 1350-2.5 PD sa používa vo valivých a klzných ložiskách za poveternostných podmienok  vo vlhkej a prašnej atmosfére.
Tribol GR 2 EP 2 minerálny olej lítium +890 -35 do +135 +195 Plastické mazivo Castrol Tribol GR 2 EP sa používa na dlhodobé domazávacie intervaly valivých ložísk stavebných a dopravných strojov, žeriavov, traktorov a pod.Napr. vysoké zaťaženie, rázy a vibrácie, prašné a mokré prostredie a vonkajšie prostredie.
Tribol GR 3020/1000-00 PD 00 minerálny olej lítium +1000 -40 do +120 - Plastické mazivo Castrol Tribol GR 3020/1000 PD je vhodné na použitie vo veľkých ložiskách pri nízkych rýchlostiach.Viskozita základného oleja vytvára dostatočne hrubý mazací film.
Tribol GR 3020/1000-2 PD 2 minerálny olej lítium +1000 -30 do +120 >+180
Tribol GR 400-2 PD 2 minerálny olej lítium +400 -30 do +140 >+180 Plastické mazivo pre použitie vo valivých a klzných ložiskách pri náročných prevádzkových podmienkach, ako sú vlhkosť, prach a vibrácie. Na mazanie otvorených ozubených prevodov a závitovkových prevodoviek pri nízkych rýchlostiach.
Tribol GR 4020/220-1 PD 1 minerálny olej lítium +220 -30 do +120 >+180 Castrol Tribol GR 4020 PD,plastické mazivo s technológiou PD. Na mazanie valivých ložísk pre normálne až zvýšené teploty. Napríklad v automobilovom priemysle, a v priemyselných aplikáciách,kde nemá príliš tmavé mazivo.
Tribol GR 4020/220-2 PD 2 minerálny olej lítium +220 -30 do +140 >+240
Tribol GR CLS 000 000 minerálny olej lítium/ vápnik +100 -40 do +100 >+140 Pre centrálne mazacie systémy, ktoré sú určené na spracovanie tekutín, ako aj prevodovky a prevodové motory.
Tribol GR CLS 2
2 minerálny olej lítium/ vápnik +100 -30 do +120 >+140 Pre použitie v ložiskách, za ťažkých podmienok ako je vlhkosť, prach a vysoké tlakové zaťaženie.
Tribol GR HS 1.5 1,5 PAO polymer +46 -40 do +120 >+155 Plastické mazivo Castrol Tribol GR HS 1.5 je vhodné na ložísk vretien, mazanie ložísk vystavených silnému pôsobeniu vody alebo emulzií.Odporúčané najmä na mazanie vysokorýchlostných ložísk.
Tribol GR TT 1 PD 1 syntetický olej organicko-anorganické +965 -60 do +120 >+300 Plastické mazivo Tribol GR TT 1 PD sa používa na klzné i valivé ložiská, klzné plochy s extrémnym zaťažením, kedy sa vyžadujú tzv. núdzové vlastnosti, ako aj celoživotné náplne ložísk pri nízkych teplotách alebo pre mazanie s dlhými domazávacími intervalmi.

 

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk