Istrex Oil / Produkty / Vodou nemiešateľné obrábacie kvapaliny / Preťahovanie , Hrubovanie

Preťahovanie , Hrubovanie

Oleje na preťahovanie a hrubovanie
Produkt Viskozita pri 40 °C
Bod vzplanutia v °C
Vhodný pre obrábanie
Liatiny Nízko legovanej ocele
Vysoko legovanej ocele
Zliatiny titanu
Zliatiny hliníka
Tvrdých kovov
Farebných kovov
Ilocut 820 16,3
168
-
-
-
Variocut  B 30 22
169
-
-
-
-
Variocut  C 334 9,6
150
-
-
-
-
Variocut  D 734 14
150
-
-
-
-

 


Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk