Istrex Oil / Produkty / Vodou miešateľné obrábacie kvapaliny ( syntetické )

Vodou miešateľné obrábacie kvapaliny ( syntetické )

  

Produkt Obsah minerálneho oleja v %
Vhodné pre tvrdosť vody v °dH
Vhodný pre opracovanie
Liatiny Nízko legovanej ocele
Vysoko legovanej ocele
Zliatiny titanu
Zliatiny hliníka
Tvrdých kovov
Farebných kovov
Syntilo 2000 0
2 – 20
-
-
-
Syntilo 75 EF 0
3 – 30
-
-
-
-
Syntilo 81 BF 0
2 – 20
-
-
-
-
-
-
Syntilo 81 E 0
2 – 20
-
-
-
-
-
Syntilo 9913 0
2 – 10
-
-
-
Syntilo 9918 0
2 – 20
-
-
Syntilo 9931 BF 0
  2– 20 
-
-
-
-
Syntilo 9954 0
2 – 17
-
-
-
-
Syntilo CR 4 0
3 – 30
-
-
-

 

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk