Istrex Oil / Produkty / Vodou nemiešateľné obrábacie kvapaliny / Kvapaliny pre mazanie olejovou hmlou

Kvapaliny pre mazanie olejovou hmlou

 

Kvapaliny pre mazanie olejovou hmlou
Produkt Viskozita pri 40 °C
Bod vzplanutia v °C
Vhodný pre obrábanie
Liatiny Nízko legovanej ocele
Vysoko legovanej ocele
Zliatiny titanu
Zliatiny hliníka
Tvrdých kovov
Farebných kovov
Hyspray E 2000 
28
250 -
Hyspray V 1084 36
198
-

 


Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk