Istrex Oil / Produkty / Plastické mazivá / Univerzálne plastické mazivá

Univerzálne plastické mazivá

 

Univerzálne plastické mazivá
Produkt 
Trieda-NLGI  Základový olej Spevňovadlo  Viskozita oleja pri 40°C  Rozmedzie pracovných teplôt v °C  Bod skvapnutia v °C Aplikácia
od
do
Optitemp 2 LN 584 LO   2
  minerálny olej
lítium
- -40
+110
+180
Castrol Optitemp 2 LN 584 LO je plastické mazivo na homokinetické guľové kĺby. Používa sa v priemysle, ako aj v automobilovom sektore.
Optitemp RB 2 2
minerálny olej
lítium
- -30
+140
+190
Castrol Optitemp RB 2 je transparentné špeciálne plastické mazivo na báze polyalfaolefínov určené k mazaniu káblov a káblových vedení manipulačných robotov.
Optitemp SG 2 2
minerálny olej
lítium
92
-35
+160
+268
Castrol Optitemp SG 2 je vysokoteplotné plastické mazivo bez obsahu pevných mazív pre dlhodobé mazanie klzných miest všetkých druhov.
Spheerol AP 2 2
minerálny olej
lítium
85-105
-20
+120
+174
Castrol Spheerol AP2 sa odporúča najmä na mazanie podvozkov stavebných a poľnohospodárskych strojov a zariadení.
Spheerol BNS 2 2
minerálny olej
lítium
180-220
-20
+150
+300
Castrol Spheerol BNS 2 je vhodný pre mazanie ložísk za vysokých teplôt, ako napr. vo vozíkoch tunelových pecíach a tiež pre ložiská v žeriavoch v zlievárňách.
Spheerol CLX 2 2
minerálny olej
vápnik
145
-25
+145
+240
Castrol Spheerol CLX 2 sa používa na mazanie klzných a valivých ložísk všetkých bežných veľkostí, typov a rýchlostí pri vysokých a nízkych teplotách, najmä pri vniknutí vody a ťažkých mechanických namáhaniach.
Spheerol EPL 00 00
minerálny olej
lítium
150-200
-10
+120
+160
Mazivo Spheerol EPL 00 je polotekuté mazivo triedy NGLI 00 vhodné pre centralizované mazacie systémy a pre prevodovky plnené mazivom. Spheerol EPL 00 obsahuje účinné inhibítory korózie na ochranu komponentov pred koróziou.
Spheerol EPL 2 2
minerálny olej
lítium
150-200
-20
+120
+190
Univerzálne plastické mazivá mazacie tuky radu Castrol Spheerol EPL sú vhodné pre mnohé všeobecné aplikácie.
Spheerol EPL 3 3
minerálny olej
lítium
150-200
-20
+120
+190
Spheerol EPLX 200-2 2 minerálny olej lítium 180-220 -30 +150 +180 Mazivá Castrol Spheerol EPLX sú vhodné pre mazanie ložísk s vysokým zaťažením, napr. v oceliarňach, ložiskách náprav koľajových vozidiel a stavebných strojoch.
Spheerol LMM 2 minerálny olej lítium 150 -20 +110 +185 Spheerol LMM sa môže použiť pre klzné a valivé ložiská, vrátane ložísk, ktoré sú vystavené vysokému zaťaženiu ako aj ložísk, pri ktorých dochádza k nárazom a vysokým vibráciám.
Spheerol TN 2 minerálny olej lítium - - - +140
Spheerol TN sa používa na mazanie malých automobilových systémov (zámky dverí, stierače okien, mechanizmus sťahovania okien, a pod.) mazanie univerzálnych kĺbov a ložísk, mazanie všetkých systémov, ktoré vyžadujú plastické mazivo pre vlhké podmienky.

 

 

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk