Istrex Oil / Produkty / Vodou nemiešateľné obrábacie kvapaliny / Oleje pre elektroiskrové obrábanie

Oleje pre elektroiskrové obrábanie

 

Oleje pre elektroiskrové obrábanie
Produkt Viskozita pri 40 °C
Bod vzplanutia v °C
Vhodné pre elktroerozívne opracovanie matríc a foriem železných a neželezných kovov
Jemné dokončovacie obrábanie Hladké obrábanie
Hrubé obrábanie
Brúsenie tvrdých kovov
Skúšobný olej na trhliny
Ilocut EDM 180 
2,6
106
-
Ilocut EDM 200 1,9
106
-
-

Zavolajte nám
(+421) 2 67 285 101

Alebo napíšte na
istrexoil@istrexoil.sk